strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » OTWARTE

OTWARTE


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przytyku informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. została otwarta siedziba spółki przy ul. Zachęta 57.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania ZGK w Przytyku.

  1. ZGK w Przytyku otwarte w godzinach od 7.45 do 15.45,w piątek w godzinach 8.45 do 14.45
  2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście do biura spółki należy zachować bezpieczna odległość (minimum 2 m) od innych osób.
  3. Przed wejściem do siedziby firmy należy dezynfekować ręce.
  4. W siedzibie spółki mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz  innych mieszkańców.
  5. W tym samym czasie w pomieszczeniach ZGK może jedna osoba z wyłączeniem osób stanowiących pracowników spółki.
  6. Należy zachować bezpieczną odległość w relacji interesant- pracownik a także interesant - interesant.
  7. Osoby przebywające w pomieszczeniach biura mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia w  siedzibie ZGK w Przytyku podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Przytyk (zarówno pracowników jak i interesantów).

Zarząd spółki prosi Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę a zarazem zapewni bezpieczeństwo.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: