strona główna

Władze spółki


Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Wójta Gminy Przytyk

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków:

 

Tomasz Siwak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Sobol – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Gawroński – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Urszula Krzysztoszek – Prezes Zarządu