strona główna

Taryfy


Taryfy obowiązujące  od dni 04.07.2024r.

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Przytyk od 04.07.2024r.

Taryfy obowiązujące od dnia 01.07.2021r.

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk od 01.07.2021r.

Dotychczas obowiązujące taryfy:

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk