strona główna

Taryfy


Taryfy obowiązujące od dnia 01.07.2021r.

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk od 01.07.2021r.

Dotychczas obowiązujące taryfy:

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk