strona główna

KRS


CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

 

KRAJOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzien 08.03.2018 godz. 13:51:45
Numer KRS: 0000392076
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.)