strona główna

Dokumenty do pobrania


Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków bytowych.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Protokół z odczytu wodomierzy.

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wniosek o wydanie zapewnienia o możliwości doprowadzenia wody i kanalizacji.

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 r.