strona główna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o.

ul. Zachęta 57 pok. 16

26-650 Przytyk

www.zgk-przytyk.pl

Numery telefonów:

Biuro – 48 618 03 18

Poniedziałek: 7:45 – 16:45
Wtorek: 7:45 - 15:45
Środa: 7:45 - 15:45
Czwartek: 7:45 - 15:45
Piątek: 7:45 - 14:45

 

Pracownik dyżurny (w razie awarii) – 784 001 518 tel. czynny po godz. 15:30 oraz w soboty, niedziele i święta

 

e-mail: zgkprzytyk@wp.pl

 

Nr KRS 0000392076

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

REGON: 143344214, NIP: 9482590831

 

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1462 1859 2094 1000 0001


Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Pani/Pana  dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.