strona główna

Status prawny


Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest Przytyk.

Założycielem Spółki i jedynym Wspólnikiem jest Gmina Przytyk.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.